ارسال اين مطلب به دوستان

(( مسعود پزشکیان کیست؟ / تکرار خاتمی؟ موسوی دوم؟ کپی حسن روحانی؟ یا احمدی‌نژاد ثانی؟ )) 
1