کهگیلویه، بهمئی، چرام، لنده
شهردار چرام انتخاب شد + سوابق
شهردار چرام انتخاب شد + سوابق
۲۸ شهريور ۱۴۰۰ ۲۲:۲۳
پهنُک؛ دوازده کیلومتر فقر مطلق