سیاست
حمله بایدن به ترامپ
حمله بایدن به ترامپ
۵ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۰۲